Magazijnkeuring

Mazgzijnkeuring Ook wij keuren uw magazijn


Magazijnstellingen zijn complexe technische systemen waarvoor een wettelijke keuringsplicht geldt. Het regelmatig voorkomen van grootschalige instortingen van magazijnen/warehouses stimuleert de behoefte aan veiligheidskeuringen nog eens extra. Het keuren van magazijnstellingen is dan ook een groeimarkt die vele nieuwe toetreders kent.


De snelle opmars van nieuwe keuringsbedrijven roept de vraag op hoe de kwaliteit van deze nieuwelingen kan worden beoordeeld. Daarnaast speelt de vraag hoe een veiligheidskeuring op een gebruikte magazijnstelling uitgevoerd moet worden.Eigenaar arbo-risico

Allereerst geldt dat de verantwoordelijkheid voor veilige magazijnstellingen bij de werkgever ligt. Hij is dus eigenaar van dit arbo-risico. Hij beschikt zelf vaak niet over de vereiste deskundigheid en zoekt naar een deskundige derde. Niet om de verantwoordelijkheid uit te besteden, want dat is juridisch niet mogelijk. Wel om een adequate borging van zijn arbo-risico veilig te stellen. Het is zaak als werkgever (hij blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk) een deskundige, onafhankelijke organisatie aan te trekken voor het afdekken van deze risico's.


Kwaliteit van de keuring

De kwaliteit van de keuring wordt als volgt gegarandeerd:

de keurmeester beschikt aantoonbaar over het technisch dossier van de magazijnstelling en weet welke materiaaltypen zijn geleverd. Soms zijn deze alleen voor kenners van elkaar te onderscheiden. Bijvoorbeeld als het verschil slechts bestaat uit materiaaldikte of staalkwaliteit;


de keurmeester heeft de beschikking over de oorspronkelijke statische berekeningen en de actuele technische informatie van de geleverde magazijnstellingen. Daarmee kan de keurmeester beoordelen of een stellingsysteem qua sterkteberekening nog in orde is;


de keurmeester kent de schadetoleranties waarmee de fabrikant rekeningheeft gehouden in het ontwerp;


de reparaties en aanpassingen die voortvloeien uit de keuring moeten op een zodanig kwaliteitsniveau uitgevoerd worden dat de productaansprakelijkheid in stand blijft.


Voor een werkgever is het hierbij van belang om op zeker te gaan. Een keiharde garantie, schriftelijk afgegeven door het keurende bedrijf, is veruit te prefereren boven welk ISO-, RVD-, NEN- en PRL-certificaat of -accreditaat dan ook.


Kenmerken

Daarnaast is de onafhankelijkheid belangrijk. Met 'slagers die eigen vlees keuren' wordt de arbo-oorlog niet gewonnen. Een zichzelf respecterend keuringssysteem heeft de volgende kenmerken:

de kwaliteit wordt gemonitored door instanties als bijvoorbeeld TUV;


er moet door derden een steekproefsgewijze controle van de keuringen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door de EVO;


werkgevers die ontevreden zijn moeten de mogelijkheid hebben via een 'second opinion' hun gelijk te halen;


om actueel te blijven dient er een technische back-up beschikbaar te zijn via een College van Deskundigen.Gebruikte magazijnstellingen

De keuringsplicht geldt vanzelfsprekend ook voor gebruikte magazijnen. Dat is een hele klus omdat bij gebruikte magazijnen meestal de vereiste informatie ontbreekt, zoals:

merk en/of herkomst (leverancier, ja dan nee nog verkrijgbaar);


ouderdom, jaar van levering;

historie (is klant eerste eigenaar, wijze van belasting);

staat van dienst (aanrijschades, lasnaden, lakkwaliteit, wijze van montage);

draagvermogen dan wel statische berekeningen.Door het verzamelen van informatie wordt geprobeerd de kans op 'verborgen gebreken' te verkleinen. De gevolgen van een dergelijk gebrek kunnen fors zijn; een simpele deuk kan het draagvermogen van een staander zomaar met 50 procent verlagen.


Voor gebruikte magazijnstellingen geldt nadrukkelijk: onbekend maakt onbemind. Als het niet mogelijk is de vereiste gegevens in een technisch dossier te verzamelen, dan heeft de eigenaar een probleem. Hoe worden bijvoorbeeld de draagvermogens bepaald? Gaan we op 50 procent dan wel op 25 procent van de oorspronkelijke waardes zitten? Het ligt voor de hand dat elk zichzelf respecterend keurbedrijf zich niet zal wagen aan het uitspreken van een veiligheidsoordeel over magazijnstellingen waarvan geen technisch dossier beschikbaar is.


Prijs Veiligste Magazijn

De jurering rond de prijs het Veiligste magazijn heeft geleerd dat logistiek Nederland actief bezig is met veiligheid. Preventief onderhoud, periodieke keuringen, trainingen in veilig denken en handelen maken steeds meer deel uit van de gangbare bedrijfsvoering.


Er wordt hard gewerkt aan een bedrijfscultuur waarbinnen een actief veiligheidsbewustzijn wordt gestimuleerd. Een bedrijfscultuur waarbinnen met respect wordt omgegaan met magazijnstellingen.


Wij van AG Montage Techniek Zijn gecertificeerd in het keuren van magazijnstellingen.


Laat u jaarlijks uw magazijnstelling keuren.


Tel. 06-51226025

Info@agmontage.nlWij keuren door heel Nederland  magazijnstelligen

Wij keuren en plaatsen overal in nederland de magazijnstellingen.


     
Groningen


 Friesland

 Drenthe

 Overijssel

 Flevoland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-brabant

Limburg

Voor het monteren, demonteren en keuren van uw magazijn ( stelling ) bent u bij ons op het juiste adres!!!

Heeft u vragen over de kosten van een magazijnstelling ? Wilt u andere dingen vragen over bijvoorbeeld wat kost een compleet ingerichte magazijn met stellingen? Hoe hoog mag een magazijnstelling worden? enz enz

U kunt ons alles vragen!!!!


Tel. 06-51226025

Info@agmontage.nl